THERMO TÁSKA 2 FEGYVERES, 3 ZÁRAS/THERMO GUNCASE FOR 2 PAIRS